شرایط ابطال گارانتی

مشتری گرامی؛ با ارج نهادن به انتخاب و اعتماد شما نسبت به گارانتی برتر ارتباطات گستر، خواهشمند است به موارد ذیل که باعث ابطال گارنتی دستگاه شما می شود توجه فرمایید.