مطالب آموزشی

چگونه اپل آی دی خود را غیرفعال نماییم؟

خروج از اپل آیدی(Apple ID) و یا غیرفعال نمودن آن به دو روش امکانپذیر است.

روش اول

1. وارد بخش تنظیمات شده و مسیر  Settings >  iTunes & App Stores  را دنبال نمایید.

2. بر روی Apple ID کلیک و سپس Sign Out  نمایید.

 

روش دوم

  با در دست داشتن رمز اپل آیدی مراحل زیر را برای حذف آن از آیفون دنبال نمایید:

  Settings > iCloud > Sign Out > Delete from My iPhone > Apple ID Password > Turn Off

 

 نکته:

 چنانچه بخواهیم اپل آیدی جدید  را وارد نماییم مراحل زیر را دنبال می نماییم:

   Settings > iTunes & App Stores > Apple Id> Sign In > Apple Id and Password > OK