مطالب آموزشی

چگونه Find my iPhone خود را غیرفعال نماییم؟

یکی از دغدغه های کاربران گوشی های آیفئن غیر فعال نمودن find my iphone بوده و هست.

برای غیرفعال نمودن Find my iPhone وارد بخش تنظیمات شده و مسیرزیر را دنبال نمایید.

Settings > iCloud > Find my iPhone >Apple Id Password > turn off


نکته:

در صورتی که اکانت آیکلود خود را غیر فال نمایید بصورت اتوماتیک گزینه  Find my iPhoneدستگاه غیر فعال می شود.