فیلم های آموزشی

 

          
  
                         
   
 

 

 

 نحوه BackUp گیری آیفون     روش بروزرسانی (آپدیت) آیفون  

 نحوه ری استور کردن ایفون

         

 

آیفون XS

      
      
          
            
       
     

کالبد شکافی آیفون XS

 

قابلیت های آیفون XS در یک دقیقه

 

آیفون های XS  تا چه حد ضد آب هستند؟

         

  

آیفون XS MAX

        
        
                 
             
 

 بررسی آیفون XS MAX اپل

 

جعبه گشایی آیفون XS MAX

 

 کالبد شکافی آیفون  XS MAX

         

    

آیفون XR

           
                                                                                          
                               
                                                                                         
    

 

 

                                                            

  آنباکس کردن XR      کالبد شکافی آیفون XR